Indeks barvnega upodabljanja (CRI)

Indeks barvnega upodabljanja (CRI) je kvantitativno merilo zmožnosti vira svetlobe, da zvesto razkrije barve različnih predmetov v primerjavi z idealnim ali naravnim virom svetlobe. Svetlobni viri z visokim CRI so zaželeni v aplikacijah, ki so kritične do barv, kot so neonatalna nega in umetniška restavracija.

Barvno upodabljanje: Vpliv svetila na barvni videz predmetov z zavestno ali podzavestno primerjavo z njihovim barvnim videzom pod referenčno svetilko.

Številčno je najvišja možna vrednost CIE Ra 100 in bi bila dana samo viru, katerega spekter je identičen spektru dnevne svetlobe, zelo blizu spektru črnega telesa (žarnice z žarilno nitko so dejansko črna telesa), pri čemer pade na negativne vrednosti za nekateri viri svetlobe. Nizkotlačna natrijeva razsvetljava ima negativen CRI; fluorescenčne sijalke se gibljejo od približno 50 za osnovne tipe, do približno 98 za najboljši tip multifosforja. Tipične bele barve LED imajo CRI 80 ali več, medtem ko nekateri proizvajalci trdijo, da njihove LED dosegajo CRI do 98.