Watt (simbol: W)

Watt (simbol: W) je enota moči ali sevalnega toka. V mednarodnem sistemu enot (SI) je opredeljena kot izpeljana enota (v osnovnih enotah SI) 1 kg⋅m2⋅s−3 ali, enakovredno, 1 džul na sekundo. Uporablja se za kvantificiranje hitrosti prenosa energije. Watt je poimenovan po Jamesu Wattu (1736-1819), škotskem izumitelju iz 18. stoletja.

V smislu elektromagnetizma je en vat hitrost, s katero se električno delo izvede, ko tok enega ampera (A) teče čez električno potencialno razliko enega volta (V), kar pomeni, da je vat enak volt-amperu ( slednja enota pa se uporablja za količino, ki je drugačna od realne moči električnega tokokroga).

Izraza moč in energija sta tesno povezani, vendar različni fizikalni količini. Moč je hitrost, s katero se energija proizvaja ali porablja in se zato meri v enotah (npr. vatih), ki predstavljajo energijo na enoto časa.