Volt - simbol: V

Volt (simbol: V) je izpeljana enota za električni potencial in električno potencialno razliko (napetost). Ime je dobil po italijanskem fiziku Alessandru Volti. En volt je opredeljen kot električni potencial med dvema točkama prevodne žice, ko električni tok enega ampera razprši en vat moči med tema točkama.

V analogiji vodnega toka, ki se včasih uporablja za razlago električnih tokokrogov s primerjavo z vodo, napolnjenimi cevmi, je napetost (razlika v električnem potencialu) primerjana z razliko v vodnem tlaku, medtem ko je tok sorazmeren s količino vode, ki teče. Upor bi bil zmanjšanega premera nekje v ceveh ali nekaj podobnega radiatorju, ki ponuja odpornost proti toku. Morda bi kondenzator lahko primerjali z upogibom U, kjer lahko višja raven vode shrani energijo in ustvari višino tlaka.